Γκιζάνι Έργο Life-Φύση Κέντρα Ενημέρωσης Έργο Γαδουράς Παιχνίδι
 
Έρευνα Πεδίου Κατανομή Βιολογία Γενετική Απειλές Μέτρα Προστασίας Βιβλιογραφία

 

Βιβλιογραφία

 1. Barbieri, R., Economidis, P.S., Corsini, M., Economou, A.N. & Stoumboudi, M.Th. (2000). First results on the reproductive biology of Ladigesocypris ghigii. Proc., 6th Hellenic Symposium on Oceanography & Fisheries, Chios, Greece, 201-205 (in Greek, English abstract).
 2. Barbieri, R., Stoumboudi, M.Th., Kalogianni E. & Corsini-Foka, M. (2003). Abundance evaluation of fish populations - The case of gizani (Ladigesocypris ghigii*). Proc., 7th Hellenic Symposium on Oceanography & Fisheries, Crete (in Greek, English abstract).
 3. Corsini, M., Karantoni, A. (1993). Biological observations on two populations of Ladigesocypris ghigii (Pisces: Cyprinidae) in Rhodes. Proceedings, 4th Panhellenic Congress of Oceanography & Fisheries, Rhodes, Greece, 295-298 (in Greek, English abstract).
 4. Corsini, M. (1994). Distribution of the populations of an endemic cyprinid Ladigesocypris ghigii in the island of Rhodes (Greece) and efforts for its conservation. Proceedings of the European Union of Aquarium Curators E.U.A.C., Leipzig, 63-67.
 5. Corsini, M., Stoumboudi, M., Barbieri, R. & Stamatellos, S. (2000). The role of the Aquarium of Rhodes (Greece) in a Life-Nature conservation project. 5th International Aquarium Congress, Monaco.
 6. Economidis, P.S. (1988). The state of the populations of the endemic fish "ghizani" in the freshwater systems of Rhodes. Technical Report 11pp (in Greek).
 7. Economidis, P.S. (1992). Fishes. In: The Red Book of Threatened Vertebrates of Greece. Special Publication of the Greek Zoological Society and the Greek Ornithological Society, pp. 41-81.
 8. Economidis, P.S. (1995). Endangered freshwater fishes of Greece. Biological Conservation 72, 201-211.
 9. Economou, A., Barbieri, R. & Stoumboudi, M. (1999). Threatened endemic freshwater fishes to Greece: the Evrotas Case. Workshop on "Wetland Restoration", Gythion, Greece.
 10. Gianferrari, L. (1927). Diagnosi preliminare di due nuove specie ittiche di Rodi. Atti Societa Italiana e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, LXVI, 123-125.
 11. Gianferrari, L. (1929). Ricerche faunistiche nelle isole dell'Egeo. Archivio Zoologico Italiano. Vol. XII-XIII. 1928-1929, VII, 167-174.
 12. Karaman, M. S. (1972). Revision einiger kleinwuhsiger Cyprinidengattungen Phoxinellus, Leucaspius, Acanthobrama usw aus Suedeuropa, Kleinasien, Vorder-Ausien und Nordafrika. Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologische Museum und Institut, Band 69, 115-155.
 13. Kottelat, M. (1997). European freshwater fishes - an heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR), with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia, Bratislava, section Zoology 52, 1-271.
 14. Mamuris, Z., Stoumboudi, M.Th., Stamatis, C., Moutou, A.K. & Economou, A.N. (2003). Genetic variation of the endangered Ladigesocypris ghigii populations revealed by the RAPD-PCR method. 11th Panhellenic Ichthyological Congress, Preveza, Greece, 165-168 (in Greek, English abstract).
 15. Mamuris, Z., Stoumboudi, M.Th., Stamatis, C., Moutou, A.K. & Barbieri, R. (2003). Application of RFLP analysis of PCR amplified mitochondrial DNA segments to evaluate genetic variation in populations of the endangered fish Ladigesocypris ghigii. 7th Hellenic Symposium on Oceanography & Fisheries, Crete (in Greek, English abstract).
 16. Stoumboudi, M.Th., Corsini, M. & Barbieri, R. (1999). Threats to the survival of the highly endangered fresh water fish Ladigesocypris ghigii, and management actions for its conservation. Workshop "Mediterranean Stream Fish Ecology and Conservation", Rhodes, Greece.
 17. Stoumboudi, M.Th., Barbieri, R., Psarras, Th., Giakoumi, S. & Economou, A.N. (2000). First results on the distribution and life span of Ladigesocypris ghigii. Proceedings, 9th Panhellenic Ichthyological Congress, Messolonghi, Greece, 193-196 (in Greek, English abstract).
 18. Stoumboudi, M.Th. (2000). "Conservation measures for the endangered fish Ladigesocypris ghigii*". A Life-Nature project. Symposium on "Freshwater Fish Conservation - Options for the future". Algarve, Portugal.
 19. Stoumboudi, M.Th., Barbieri R., Corsini, M., Economou A.N. & Economidis, P.S. (2000). Aspects of the reproduction and early life history of the endemic to Rhodes island (Greece) freshwater fish Ladigesocypris ghigii. Symposium on "Freshwater Fish Conservation - Options for the future". Algarve, Portugal.
 20. Stoumboudi, M.Th., Barbieri, R., Corsini-Foka, M., Economou, A.N. & Economidis, P.S. (2002). Aspects of the reproduction and early life history of Ladigesocypris ghigii a freshwater fish species endemic to Rhodes island (Greece): Implementation to conservation. In: Collares-Pereira, M.J., I.G. Cowx, M.M Coelho (ed.). Conservation of freshwater fishes: options for the future. Fishing News Books, Blackwell Science, Oxford, pp. 178-185.
 21. Stoumboudi, M.Th., Barbieri, R., Mamuris, Z., Corsini-Foka, M. J. & Economou, A. N. (2002). Threatened fishes of the world: Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927) (Cyprinidae). Environmental Biology of Fishes 65, p. 340.
 22. Stoumboudi, M.Th., Papageorgiou, V., Kalogianni, E. & Barbieri, R. (2003). Comparison of morphometric and meristic characteristics of three populations of the endemic to Rhodes Island (Greece) freshwater fish Ladigesocypris ghigii. 11th Panhellenic Ichthyological Congress, Preveza, Greece, 75-78 (in Greek, English abstract).
 23. Tortonese, E. (1947). Ricerche zoologiche nell'isola di Rodi (Mar Egeo). Pesci, Bollettino Pesca, Piscicultura e Idrobiologia, 23, 155-156.


 

αρχική σελίδα
επιστροφή

 
 

Περιεχόμενα | Επικοινωνία | Πνευματικά Δικαιώματα | Συντελεστές

αρχή σελίδας

English Italiano