Γκιζάνι Έργο Life-Φύση Κέντρα Ενημέρωσης Έργο Γαδουράς Παιχνίδι
 

Έρευνα Πεδίου

Κατανομή Βιολογία Γενετική Απειλές Μέτρα Προστασίας Βιβλιογραφία

 

Λίμνη Απολακκιά

Στην τεχνητή λίμνη της Απολακκιάς, αν και είχε αναφερθεί η ύπαρξη γκιζανιών στις αρχές της δεκαετίας του '90, δεν βρέθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατων ερευνών ούτε ένα γκιζάνι.

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους:

(α) Η φραγμαλίμνη γέμισε στην ανώτατη στάθμη της, πρώτη φορά, μόλις την άνοιξη του 1999. Το μεγαλύτερο βάθος της που μετρήθηκε (από την ομάδα του ΕΚΘΕ) τον Μάρτιο του '99, όταν ήδη υπήρχε υπερχείλιση, έφθανε τα 23 μέτρα. Το πιο πιθανό είναι ότι κατά τη διάρκεια του γεμίσματος της λίμνης, όταν ακόμη το βάθος του νερού ήταν μικρό, οι συνθήκες ήταν αρκετά ευνοϊκές και το γκιζάνι κατοικούσε στη λίμνη.

(β) Το γέμισμα της φραγμαλίμνης άρχισε χωρίς να προηγηθεί αποψίλωση της περιοχής. Αυτό είχε ως συνέπεια, καθώς η λίμνη γέμιζε, να αρχίσει και το σάπισμα των δέντρων και άλλων φυτών που υπήρχαν εκεί. Οι ντόπιοι αναφέρουν ότι το νερό ανέδιδε μια έντονη δυσοσμία. Γνωρίζουμε ότι η αποικοδόμηση μεγάλων ποσοτήτων οργανικής ύλης (των φυτών στη συγκεκριμένη περίπτωση) προκαλεί το φαινόμενο της ανοξίας, καθώς καταναλώνονται κατά τη διαδικασία αυτή μεγάλες ποσότητες οξυγόνου. Η δυσοσμία του νερού προκαλείται από τις χημικές ενώσεις που παράγονται καθώς τα βακτήρια συνεχίζουν να διασπούν αναερόβια την οργανική ύλη. Τα ψάρια, όπως και κάθε άλλος οργανισμός, χρειάζονται οξυγόνο για να ζήσουν. Έτσι, τα γκιζάνια δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον που είχε έλλειψη οξυγόνου.

(γ) Το 1995 εισήχθησαν στη λίμνη δύο ξενικά (ασιατικά) είδη χορτοφάγων κυπρίνων του Hypophtalmichthys molitrix και Ctenopharyngodon idella. Οι κυπρίνοι αυτοί δεν αναπαράγονται στο φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας (οπότε το μέγεθος του πληθυσμού τους είναι ελεγχόμενο) και χρησιμοποιούνται πολλές φορές σε εμπλουτισμούς λιμνών, για να ελεγχθεί η υδρόβια βλάστηση, καθώς τρέφονται με υδρόβια φύκη και φυτά.

Ωστόσο, κατά τον εμπλουτισμό εισήχθησαν στη λίμνη κατά λάθος, μαζί με τους χορτοφάγους κυπρίνους, και άλλα δύο είδη ψαριών. Ο κοινός κυπρίνος (Cyprinus carpio) και το άγριο χρυσόψαρο ή πεταλούδα (Carassius gibelio). Τα δύο τελευταία αυτά είδη, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, μπορούν να αναπαραχθούν. Η πεταλούδα μάλιστα είναι ένα είδος που τα τελευταία χρόνια θεωρείται παράσιτο (pest), καθώς οι πληθυσμοί του αποτελούνται πολλές φορές μόνο από θηλυκά άτομα που αναπαράγονται παρθενογενετικά. Η ύπαρξη μεγάλων ψαριών μέσα στη λίμνη, αλλά και στις εκβολές των ρεμάτων, πρέπει να αποτελεί επίσης ανασταλτικό παράγοντα για το γκιζάνι που θα μπορούσε ίσως να κατοικεί στα αβαθή νερά των όχθεων και στις εκβολές. Σε σχέση με το τελευταίο πρέπει όμως να αναφερθεί επιπλέον ότι η εποχιακή διακύμανση της στάθμης στη λίμνη δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της παρόχθιας υδρόβιας βλάστησης που θα αποτελούσε φυσικό καταφύγιο για το γκιζάνι.

 

Από το καλοκαίρι του 1999 και μέχρι σήμερα η στάθμη της Απολακκιάς πέφτει σταθερά. Σε αυτό συμβάλλουν η ανομβρία των δύο τελευταίων ετών, η συνεχιζόμενη άντληση νερού για αρδεύσεις, η εξάτμιση και οι διαρροές νερού λόγω βλαβών. Όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, την άνοιξη του 1999 που η στάθμη της λίμνης είχε φθάσει στο ανώτατο σημείο της από το εκκλησάκι που βρισκόταν στην περιοχή πριν από τη δημιουργία της λίμνης, φαινόταν μόνον ο σταυρός στην κορυφή του. Η σταδιακή πτώση της στάθμης αποκάλυψε όχι μόνον το εκκλησάκι αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο.

 

Η πτώση της στάθμης της φραγμαλίμνης είχε ως αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν λασπώδη μέρη στις όχθες της. Στο μεταξύ, όλα τα φυτά, που δεν είχαν αποψιλωθεί και είχαν καλυφθεί με νερό, έχουν ξεραθεί ή/και αποσυντεθεί. Έτσι η λίμνη δεν αποτελεί πλέον ευνοϊκό βιότοπο ούτε καν για τους ανθεκτικούς κοινούς κυπρίνους που ζουν εκεί, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν διεξόδους προς τα ρέματα και άλλους κατάλληλους για αναπαραγωγή (περιοχές με υδρόβια φυτά) οικολογικούς θώκους.

 

αρχική σελίδα
επιστροφή

Αγία Ελεούσα
Αργυρός
Γαδουράς
Επτά Πηγές
Κόνταρης
Κρεμαστινός
Λάρδος
Λίμνη Απολακκιά
Λίμνη των Νάνων
Λουτάνης
Μάκαρης
Παραδεισιώτης
Πελέμονης
Πλατύς
Ρέματα Απολακκιάς
Υδατοδεξαμενές Άτσακα
Χας

 

 

Περιεχόμενα | Επικοινωνία | Πνευματικά Δικαιώματα | Συντελεστές

αρχή σελίδας

English Italiano